Mahremiyet.org bireylerin insan olmasından kaynaklı tüm hakları ile siber dünyada güven içinde var olabilmesi için olmazsa olmaz koşul olan Mahremiyet ve Kişisel Verilerin Korunması kavramlarını temel alan bir bilgilendirme ve farkındalık oluşturma platformudur.

Kişisel verilerimiz, dikkatimiz ve zamanımız üzerinde yükselen siber dünyada, kişisel verilerin korunmasını esas alan kuralların ötesinde insan onur ve saygınlığını esas alan bir “Etik”in mümkün olduğunu düşünüyoruz.

Ülkemizin siber dünyada yaşanan gelişmelerin ve tartışmaların dışında kalmaması, gerekli ulusal kapasiteleri oluşturabilmesi ve siber egemenliğini inşa edebilmesi için karar alıcılar ve teknoloji üreticiler düzeyinde bir bilincin oluşturulması ise önemsediğimiz diğer bir alandır.

Bununla birlikte mahremiyet ve kişisel verilerin korunması hususunda kamunun güncel konularda bilgilendirilmesi ile mahremiyeti tehlikeye sokabilecek son teknolojiler ve bunların hukuki sonuçları karşısında farkındalık oluşturmaya da ayrıca dikkat çekmek istiyoruz. Bireylerin modern dünyaya tam olarak entegre olabilmesi için son teknolojik gelişmelerin mahremiyet hakkından özgürce yararlanma yeteneğini güçlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bu kapsamda gerek sivil toplum kuruluşları gerekse de önemli kurum/kuruluşlarla işbirliği içinde hareket etmek üzere karşılıklı bilgi paylaşımına her zaman açığız.